Ако имате мечта, дръжте я здраво в ръцете си. Толкова здраво, че да стане част от Съдбата ви.