„Вашият живот сега е отражение на вашите минали мисли.“

Ронда Бърн