Вечер е време за размисли, вечер се раждат възгледи, мечти и чувства. Сега е времето да обичаме.
#Яж, чети, обичай и пътувай