Всичко, което сме е следствие, на това което сме мислили.

Буда