Всяко нещо, което неочаквано ви променя живота – не е случайност..