„Въображението често ни води към несъществуващи места. Но без него не отиваме никъде…“
Карл Сейгън