„В действителност трябва да се научиш да живееш
с всички,но в мечтите си ще вземеш когото искаш.“
Антонио Курнета