„В щастието бъди умерен, в нещастието разумен“

Периандър