„Да се заречете да не правите грешки е много лесно. Всичко, което трябва да се заречете, е да имате идеи.“

Лео Бърнет