Да усещаш, че някой ти липсва, е

най-красивото от всички тъжни чувства…