Доверие се гради тогава, когато някой е уязвим, а другият не се възползва от слабостта му.
– Боб Ваноурек