Една жена е способна за няколко минути да изгради в главата си логическа верига от илюзии и да изпадне в депресия заради тях.