“ Жената няма нужда от много нещаСамо от един мъжкойто да я кара да се чувства Единствена…“ – М. Авелок.