„Жените, които обичат морето, са бурни с огнени души, в които ще искате да живеете вечно.“

– A. Degas