Животът винаги ти дава онова, което ти си му дал.
Той не е низ от случайности, а отражение на теб самия!

Джериес Авад