„Има и такива хора , които дават с радост – и тази радост е тяхната награда “

Халил Джубран