„Има само едно време, което е от съществено значение – това време е Сега!“