– И нищо не помага, ако някой ти обясни всичко това предварително, нали?
– Абсолютно нищо. Човек трябва сам да го преживее. А иначе винаги ще го измъчва чувството, че е пропуснал най-важното.

„Живот назаем“, Ерих Мария Ремарк