Когато искаш нещо много, много силно, единственото невъзможно нещо е… да не повярваш.