Когато мъжът знае да води, жената никога не пита „къде?“
То е като в танца.
И също толкова красиво …