„Колкото повече топлина от сърцето си даваш, толкова повече благословия ще получаваш.“
Петър Дънов