„Много е хубаво някой да ти размести живота, за да ти се наместят усещанията“
Бени Хюбнер