Може да имаш целия житейски опит на света. Но емоциите винаги те сварват неподготвен…