„Ние притежаваме само щастието, което сме способни да разберем.“
Морис Метерлинк