„Никога няма да разбереш хората истински докато не ги видиш в собствения им дом.“
Розамунда Пилчер