Никой не може да запълни липсите в самите нас..
Екхарт Толе