„Познанието е дар. Дори когато болката е твоят учител.“
Мая Уотсън