„Решението е върховната сила. Решенията оформят съдбата.“

Тони Робинс