„Само едно зная вече: истината не се търси с ум, тя е в сърцето. Разбираш ли? В света има премного ум, сърца липсват…“

Константин Константинов