Спираш.
С хирургическа точност…
Точно преди да заболи…
Точно преди да прокърви…
Кой те научи да оперираш без упойка?…

Дари Гинева