Съвършените мерки за една жена са:
усмивка, чувство за хумор, интелект …