Хората, които ни променят, рядко остават в живота ни…