“Хората цяла седмица чакат да стане петък, цяла година – да стане лято и цял живот – да са щастливи”
/Умберто Еко/