Щастието е единственото нещо, което човек може да раздава без да притежава !